brand_logo
Kontakt oss

E-post

Telefonnummer

   Telefonnummer  Åpningstider
Sperre Statoilkort 22 96 24 00 Døgnåpent
Kundeservice Statoilkort 22 96 25 00  08.00 - 16.00
Boligvarme privat  810 02 002  07.00 - 16.00
Olje bedriftsmarkedet  810 01 800  07.00 - 16.00
Landbruk  810 02 002  07.00 - 16.00
Nettbutikk  810 00 610

 07.00 - 16.00

 

Smøremidler og kjemi  22 96 22 96  08.00-16.00

Til din informasjon kan samtalene bli spilt inn for bruk i opplæring av vårt personell.


Kontoradresse: Schweigaards gate 16, 0191 Oslo
Postadresse: Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo

Organisasjonsnummer: Statoil Fuel & Retail Norge AS: NO 914 766 451 MVA
 

HMS Beredskapstelefon

HMS Beredskapstelefon Åpne

Telefonnummer: 95 05 04 62

Beredskapstelefonen skal kun brukes for å varsle Statoil Fuel & Retail Norge AS dersom det oppdages alvorlige uønskede hendelser på eller i nærheten av noen av våre installasjoner.

Med alvorlig uønskede hendelser mener vi:
  • Skade på personer som skyldes feil eller mangler på Statoil utstyr eller eiendom
  • Matforgiftning
  • Søl
  • Lekkasjer
  • Brann / Eksplosjon
  • Mistanke om feil på produkt (drivstoff)
  • Mistanke om skimming av betalingsterminal
  • Innbrudd
  • Annen materielle skader
Sperring av kort meldes inn på telefon 22 96 24 00

Alle andre korthenvendelser skal skje til telefon 22 96 25 00, åpningstid alle hverdager mellom kl. 08.00 - 16.00

Henvendelser som gjelder Statoil ASA kan rettes til telefon 51 99 00 00
Lukk

Endre språk